Общинска администрация Ямбол Република България

Второто заседание на Общински съвет – Ямбол ще се проведе на 23 ноември

| Автор: Пресцентър

default news image

С избора на членове на постоянни комисии ще започне второто редовно заседание от новия мандат на Общински съвет – Ямбол в четвъртък. Внесени са предложения и за две временни комисии. Едната е за изготвяне на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол. Втората е за определяне на кандидати за съдебни заседатели при Ямболския окръжен съд и Апелативен съд- Бургас.

Председателят на съвета Антон Шиков предлага и да бъде направен избор за заместник-председател.

Тридесет и две са докладните, които ще бъдат обсъдени на заседанието в четвъртък. Сред тях са предложение на кмета Валентин Ревански за одобряване на проектно предложение за изграждане на Атракционен парк за екстремни спортове (скейт, ролери, тротинетки и BMX велосипеди) в гр. Ямбол и за подаване на заявление до РИОСВ част от внесените отчисления по Закона за управление на отпадъците да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци и за инженеринг на клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Полезни връзки


Банери ➲