Общинска администрация Ямбол Република България

Паркове и зони за отдих


ОП „Паркове и зони за отдих и спорт” е предприятие, което подпомага функциите на Общината по опазване на околната среда чрез контрол върху чистотата на парковете, градините, зелените площи, дълготрайната декоративна растителност и др., в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол.

 • Дейност:

ОП „Паркове и зони за отдих и спорт” отговаря за стопанисването, експлоатацията и поддръжката на съоръженията в парковете и спортните обекти на територията на Община Ямбол.
Поддържа озеленените територии на общината, както следва:

 • Създава нови тревни площи.
 • Коси, събира и извозва окосената трева.
 • Извършва засаждане на дървета, храсти и цветя, резитба и оформяне на храсти и корони на дърветата.
 • Отстранява опасни и паднали дървета.

Почиства и поддържа чистотата на териториите за обществено ползване:

 • Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки и детски площадки.
 • Извършва автометене с машина.
 • Извършва миене с автоцистерна и почистване на регулите.

Поддържа в изправност съоръженията на детските площадки, изградени на територията на Община Ямбол.

Стопанисва, експлоатира и поддържа общинските спортни обекти и съоръжения.

Организира спортните обекти да се ползват приоритетно за задоволяване нуждите на лицензираните спортни клубове от община Ямбол, съобразно Закона за физическото възпитание и спорт.

Спортните обекти и съоръжения, собственост на общината, могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от Община Ямбол, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения

  • Организационна структура на предприятието :
  Организационна структура на предприятието

  • Звено „Административно-финансови дейности”:

  ОП „Паркове и зони за отдих и спорт” води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.
  Всички приходи реализирани от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт” се внасят в прихода на бюджета на Община Ямбол.
  Всички разходи на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт” се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

  • Звено „Детски площадки и зони за отдих”:

  Отговаря за стопанисването и поддръжката на съоръженията в Детските площадки и зони за отдих на територията на град Ямбол.
  Стопанисването се изразява в ежедневно почистване на битов отпадък, отстраняване повредите по детските съоръжения(люлки, пързалки и др.) и дезинфекция на пясъчниците.
  Зоните за отдих се косят и почистват от изкосената трева и битов отпадък ежеседмично.

  • Звено „Паркове и територии за обществено ползване”:

  Дейностите свързани с поддръжката на Градския Парк са следните:

  За тревните площи:
  -косене;
  -почистване на растителните отпадъци;
  -окантване;
  -поливане;
  -валиране;

  За ново засадените растителни видове и други в младенческа възраст:
  -разрохкване;
  -плевене;
  -поливане;
  -дъждуване на короната;
  -мулчиране;

  За видовете дървесно-храстова растителност в зряла и напреднала възраст:
  -отстраняване на сухи клони и повдигане короните на дърветата;
  -почистване от бръшлян;
  -мулчиране.

  Създаване на нови тревни площи:
  -почистване и заравняване на терена
  -фрезоване
  -предсеитбено торене
  -засяване на тревната смеска
  -поливане

  Създаване на цветни композиции и поддръжка на трайни насаждения Голям и Малък розариум:
  -засаждане на есенни и летни цвета
  -поливане
  -плевене
  -подхранване с комбиниран тор
  -комбинирано пръскане срещу болести и инсектициди

  • Звено „Спортни бази”:

  Спортна зала „Диана” се състои от:
  -зала за баскетбол, с прилежащите към нея треньорска стая, съблекални, офис и зала за фитнес;
  -две зали по акробатика и скокове на батут с прилежащите към тях бани и съблекалня ;
  -зала за спортна стрелба;
  -сауна- ползва се от всички клубове- членове на ОСК;
  -офис и стая за счетоводство
  -стая на партерния етаж за медицинско обслужване- ползва се от всички клубове-членове на ОСК,,Тунджа’’;
  -тенис на маса.
  Адрес: гр. Ямбол, Градски парк.

  „Градски Стадион” се състои от:
  -футболно игрище и съблекални;
  -лекоатлетическа писта и съблекални и бани, ползвани от клубовете по лека атлетика;
  -баскетболна и волейболна зала;
  -две зали за бокс;
  -две зали по борба;
  -зала за обща физическа подготовка и вдигане на тежести;
  -зала за фехтовка и модерен петобой;
  -помещения за диспансера по спортна медицина;
  -съблекални;
  -административни и битови помещения;
  -капацитетът на Градски стадион е 18 000 зрители.
  Адрес: гр. Ямбол, ул. „Ямболска крепост”

  Стадион „Георги Дражев”се намира в Градски парк и разполага с:
  -две съблекални;
  -футболно игрище.
  Адрес: гр. Ямбол, Градски Парк

  Плувен басейн „ГПЧЕ” разполага с:
  -два басейна-голям и малък с размери 12/25 и 12/5;
  -две бани;
  -две съблекални;
  -медицински кабинет;
  -две обособени стаи за спасителите;
  -офис и стая за счетоводството.
  Адрес: гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог” 13А, ГПЧЕ „Васил Карагьозов”

  Местност „Ормана”
  На територията на Община Ямбол, лонгозната гора "Ормана"(в превод гора),притежава редки видове местни растения и местен дребен дивеч, разнообразна флора и фауна - блатно кокиче, мразовец и колхидски фазан. Местност "Ормана" се намира в землището на град Ямбол. Там е разположено и стопанство за развъждане при изкуствени условия на колхидски фазан. Местността е получила своето название още през годините на Османското владичество. Зоната за отдих в Ормана е разширена след искане от страна на гражданите на Ямбол. Седем маси с четиринадесет дървени пейки към тях вече са монтирани на една от поляните в местността. Инициативата е продължение на започналото през миналата година облагородяване на” Ормана” и обособяване на зони за пикник, спорт, игри и разходки.
  Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт“ всекидневно полага усилия за поддръжка на поляните в местността – с почистване на отпадъците, премахване на саморасли растения и окосяване на тревата. Предстои да бъде извършено и пръскане срещу кърлежи след подобряване на климатичните условия. Община Ямбол ще продължи да развива зоните за отдих в емблематичната местност и през тази година. Призоваваме гражданите да пазят всичко, което е направено досега. Всеки вандалски акт и нанесени щети неминуемо водят до необосновани финансови загуби.

  Гребен канал:
  Служители на Общинското предприятие "Паркове и зони за отдих и спорт" почистват пространството около „Гребния канал”, което ще бъде затревено, за да се превърне отново в любимо място за разходка и спорт на ямболии. Старите маси и пейки са ремонтирани, а част от новите вече са поставени. За удобство на жителите и гостите на Ямбол е поръчана и чешма за питейна вода, която предстои да бъде монтирана. От общината припомняме, че преди шест месеца Гребният канал беше зарибен с бял амур, за да почисти растителността, която го заблатяваше. През месец март общинските служители го зарибиха и със 700 килограма шаран. Зарибителните акции ще продължат до края на 2021 година. Целта на ръководство е Гребният канал да се превърне и в атрактивно място за спортен риболов.

  Парк Боровец:
  Парк „Боровец” е място за отдих разположен в североизточната част на град Ямбол. Той е любимо място за отдих на ямболии, известен със своя чист въздух, панорамен поглед над град Ямбол и Телевизионната кула.
  Лесопарк "Боровец" в землището на Ямбол е с обща площ 276дка и с надморската височина 150-230м. Съществуващата растителност е създадена по изкуствен път със следните видове – акация, гледичия, черен бор, биота, мъждрян, мекиш, явор, ясен, липа, бадем, люляк. Северният склон на парк "Боровец" е обезлесен. В края на парка се издига Телевизионна кула, от където се разкрива прекрасна панорамна гледка.

  • Ценоразпис:
  • Басейн

  -40 лв. карта за възрастни;
  -17 лв. карта за деца;
  -7лв. такса тренировка/ 1 час(възрастни);
  -3лв. такса тренировка/ 1 час (деца);

  • Зала Диана

  Тенис на маса:
  -1 лв./1 час за един човек;
  -25лв. месечна карта;
  -за деца до 14г.-безплатно
  Баскетбол:
  -50лв/1 час;
  Спортна стрелба:
  -20лв/1 час;
  Акробатика и скокове на батут:
  -20лв/1час;
  Шах:
  -1лв. на човек/1 час;
  -деца до 14г.-безплатно;

  • Градски стадион

  -Сауна- 15лв./1 час;
  -Бокс/борба-1лв. на човек/1 час;
  -Бягане-1лв. на човек/1 час;
  -Баскетбол-30 лв/1 час;
  -Футболно игрище- 200 лв. на среща;
  -Баня-1лв.на човек/1 час

  • Спортен комплекс "Г.Дражев"

  -Футболно игрище-60лв на час;
  -Стена за скално катерене- 2лв. на човек/1 час;
  -Спортен риболов с използване на до 2 въдици- 10лв./ ден, за жени и деца до 14г.-5лв/ден;
  -Ловна стрелба на ловно стрелбище със собствени патрони, 25 изстрела „Скиит” или „Трап”-8лв./1час;

  • Контакти:

   Сградата за административни нужди се намира на адрес: гр. Ямбол, Градски парк;

   Контакти: 046/6201/96-счетоводство
                    046/6201/45-директор
                    e-mail: parkove_zo_sport@yambol.bg

  Полезни връзки


  Банери ➲