Общинска администрация Ямбол Република България

ПОКАНА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТ 2023 Г.


ПОКАНА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБСЪЖДАНЕ РАЗЧЕТ 2023 Г.

РАЗЧЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2023 Г.

РАЗЧЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2023 Г. ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ РАЗХОДИ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 Г.

АНКЕТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РАЗЧЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2023 Г.

Полезни връзки


Банери ➲