Общинска администрация Ямбол Република България

Преброяване 2021


ВАЖНО!  Преброяване 2021 - Преброй се електронно тук!


Преброяване 2021 ще протече под мотото „Включи се, защото си важен!“ ... още тук

29.9.2021- Съобщение:

Напомняме Ви, че на 30.09.2021 г. изтича срокът на електронното преброяване. Попълването на преброителната карта можете да направите на адрес  https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing . Срокът за преброяване на хартия чрез преброители, вероятно ще бъде удължен до 10.10.2021г.


29.9.2021 - Съобщение относно набиране на преброители :

Съобщение  [ Дата на публикуване: 29 септември 2021 г., 14:52:50 ]


21.9.2021-  Съобщение относно срещи на преброители с контрольори:

За периода до 04.10.2021г. в дните от седмицата : понеделник, сряда, петък в часовия диапазон от 12.00ч. до 18.00ч.  за срещи на преброители с контрольори ще се предоставят следните клубове:

1. Централен клуб на пенсионера -ул."Цар Иван Александър" бл.7
2. Клуб на пенсионера -ул."Странджа"
3. Клуб на пенсионера -ж.к."Зорница"-пред блок 8
4. Клуб на пенсионера -ул."Лом" №1
5. Клуб на пенсионера до Практико,ж.к. "Хале" 7
6. Клуба в ж.к. "Бенковски" до пощата.


8.9.2021 Във връзка с провеждане на Преброяване 2021 на 9 септември 2021 г. /четвъртък/ и 10 септември 2021 г. /петък/, от 14:00 часа до 18:00 часа във фоайето на зрителната зала на Община Ямбол ще се раздават материалите на преброители, контрольори и придружители, заедно с подписване на граждански договори

График за раздаване на материали на преброители, контрольори... [ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г., 15:47:55 ]


20.08.2021 Указания за провеждане на Преброяване на населението и жилищният фонд в Република България през 2021г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 

13.08.2021 - Съобщение

Уважаеми дами и господа,
Общинската преброителна комисия за община Ямбол, област Ямбол съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви.

Eднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Ямбол. [ Дата на публикуване: 13 август 2021 г., 09:22:28 ]


29.07.2021 - Съобщение:

Уважаеми дами и господа,
Общинската преброителна комисия за община Ямбол, област Ямбол приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.
В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Ямбол.
Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъде оповестен на 13 август 2021 г. на сайта на общината и на общинското табло.

Списъци на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Ямбол [ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 17:03:17 ]


25.05.2021 - Съобщение - От днес, 25 май, започва втората кампания за набиране на преброители и контрольори. Тя продължава до 10 юни 2021 година.

Припомняме, че поради епидемичната обстановка в страната преброяването беше отложено за периода 7 септември – 3 октомври 2021 г. с Решение № от 21.01.2021 г. на Министерския съвет. В тази връзка и предвид дългия период от време е необходимо да бъде направена кампания за потвърждаване на участието на лицата в преброяването, които са подали заявления, както и набиране на нови.

Кампанията ще се проведе по утвърдения вече начин – с подаване на заявление и всички необходими документи в Община Ямбол, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 census 2021.bg и от интернет страницата на общината.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото и тогава ще се сключат и договорите с тях.


26.01.2021 - Съобщение - С Решение № 61 от 21.01.2021г. на Министерския съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяване 2021, както следва:

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г., като:

  • преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.;
  • преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Решението на Министерския съвет е взето на основание чл.3, ал.4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка в страната.

Поради необходимостта от набиране на достатъчен брой преброители и контрольори, Общинската преброителна комисия за община Ямбол ще продължи да приема заявления на кандидати до 26.11.2020 г. включително.

Започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 година преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и от census 2021.bg интернет страницата на община Ямбол.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, като за община Ямбол преброителите ще са 177, а контрольорите 50.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Трябва да бъдат и комуникативни. Преброителите ще са ангажирани през деня от 08.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, както и 2 броя снимки- формат за документи (Две снимки са необходими, само в случай, че кандидатът не е дал съгласието си в попълненото от него заявление да бъде използвана снимката му от Регистър „Български документи за самоличност" във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, т.е. ако в заявлението кандидатът е дал съгласие, като е поставил отметка, снимки не се изискват.), до 30 октомври 2020 година в Центъра за административно обслужване- Ямбол , ул. „Г. С. Раковски“ № 7, – в работен ден от 08:00 до 18:00 часа и в събота от 8:30 до 12:30 часа.

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител [ Размер на файла: 28.88kB ]

Макет на автобиография [ Размер на файла: 20.74kB ]

Съгласие за обработване на лични данни [ Размер на файла: 68.42kB ]

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/

Полезни връзки


Банери ➲