Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“.

възложена 00339-2020-0001/2020-01-13 Публикувал: Мария Караиванова
В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1. Проектиране Дейността предвижда проектиране в работна фаза на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 2 400 т/год. Избраната технология е компостиране в открити клетки с навес, която използва автоматизирана система за размесване и разбъркване. Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи Дейността предвижда изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет от 2 400 т/год. и проектиране на пътна връзка и ел. захранване на имота. Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите: •доставка, монтаж и пусково наладъчни дейности на технологично оборудване за компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък; •вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите. Необходимото оборудване и техника за компостиране в открити клетки с автоматизирана система за размесване и разбъркване включва: челен товарач, шредер, сито, система за разбъркване и размесване, система за аериране и контролни табла. Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. СЪОБЩЕНИЕ: ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛИ ИСКАНИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ В НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, УВЕДОМЯВАМЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.179 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. Промените се правят еднократно, като обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка. С оглед посочената правна норма не са налице законови предпоставки за удължаване сроковете по процедурата.

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 1.80 MB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

Обявление

PDF файл; 3.93 MB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

01 Указания.pdf

PDF файл; 14.0 MB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

04 Опис.pdf

PDF файл; 247 KB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

05 Декларация.pdf

PDF файл; 318 KB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

06 Техническо.pdf

PDF файл; 2.85 MB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

07 Ценово.pdf

PDF файл; 864 KB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

08 Методика.pdf

PDF файл; 3.65 MB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

ЕЕДОП

DOCX файл; 62.6 KB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

OBRAZCI.zip

ZIP файл; 470 KB
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.
 

Схема

PDF файл; 227 KB
 

Схема 2

PDF файл; 267 KB
 

Разяснение 1

PDF файл; 154 KB
Дата на публикуване: 30.01.2020 г.
 

Разяснение 2

PDF файл; 120 KB
Дата на публикуване: 30.01.2020 г.
 

Протокол № 2

PDF файл; 192 KB
Дата на публикуване: 20.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 09.04.2020 г.
 
Дата на публикуване: 24.04.2020 г.
 
Дата на публикуване: 24.04.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 151 KB
Дата на публикуване: 24.04.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 223 KB
Дата на публикуване: 24.04.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 148 KB
Дата на публикуване: 24.04.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 157 KB
Дата на публикуване: 24.04.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 

Договор

PDF файл; 9.08 MB
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 28.05.2020 г.

Връзки към сайта на АОП