Общинска администрация Ямбол Република България

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2022 г.


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2022 г. - ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО

Покана за публично обсъждане на бюджет 2022 [ Дата на публикуване: 22 март 2022 г., 16:29:38 ]

Проект на приходите по бюджета на община Ямбол за 2022 г. [ Дата на публикуване: 22 март 2022 г., 16:29:47 ]

Проект на разходите по бюджета на община Ямбол за 2022 г. [ Дата на публикуване: 22 март 2022 г., 16:29:53 ]

Проект на разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. [ Дата на публикуване: 22 март 2022 г., 16:29:59 ]

Полезни връзки


Банери ➲