Общинска администрация Ямбол Република България

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2023 г.


Покана за публично обсъждане проект на бюджет 2023 г. [ Дата на публикуване: 21 август 2023 г., 14:47:11 ]


Проект на приходите по бюджета на община Ямбол за 2023 г. [ Дата на публикуване: 21 август 2023 г., 14:52:18 ]

Проект на разходите по бюджета на община Ямбол за 2023 г. [ Дата на публикуване: 21 август 2023 г., 14:52:26 ]

Проект на разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. [ Дата на публикуване: 21 август 2023 г., 14:52:44 ]


Полезни връзки


Банери ➲