Общинска администрация Ямбол Република България

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2024г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2024 г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ямбол за 2024 г. [ Дата на публикуване: 17 януари 2024 г., 15:38:30 ]


Проект на приходите по бюджета на община Ямбол за 2024 г. [ Дата на публикуване: 22 януари 2024 г., 17:44:33 ]

Проект на разходите по бюджета на община Ямбол за 2024 г. [ Дата на публикуване: 22 януари 2024 г., 17:44:44 ]

Проект на разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г. [ Дата на публикуване: 22 януари 2024 г., 17:44:49 ]

Полезни връзки


Банери ➲