Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИ

Прекратена | 00339-2013-0025 | Публикувана от Свилен Раднев

На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП и решение на Възложителя № 2801-47010 от 13.09.2013 г. обществена поръчка с предмет:„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ЯМБОЛ – ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. ЯМБОЛ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ЯМБОЛ- ПЪРВА ФАЗА” е прекратена. В графа "Връзки към сайта на АОП" е качена препратка към споменатото решение под наименование "Решение". В графа "Файлове към обществената поръчка" е качено сканирано решението на Възложителя за прекратяване с наименование 2801-47010 13.09.2013.

Линкове:

Обществена поръчка | Решение

Полезни връзки


Банери ➲