Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

"Доставка и монтаж на обзавеждане на една яслена група в Детска ясла №4 "Калинка", гр. Ямбол"

Затворена | 9019740 | Публикувана от Даниела Желева

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в цялостно обзавеждане една яслена група в Детска ясла №4 "Калинка", ул. "Българка" № 20, гр. Ямбол, с цел ефективното и функциониране, съобразено с характеристиките на всяко помещение. Основните групи обзавеждане включват: обзавеждане на приемното помещение, кът за хранене, занималня, кътове за игра, спално помещение, офис на персонала, кухненски офис.

На 24.09.2013 г. е публикуван утвърден протокол от работата на длъжностни лица, определени да извършат разглеждането и оценката на офертите.

Линкове:

Публична покана

Полезни връзки


Банери ➲