Общинска администрация Ямбол Република България

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост


Е-УСЛУГА

Полезни връзки


Банери ➲