Общинска администрация Ямбол Република България

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата


Е-УСЛУГА

Подава се в случаите, когато наследодателят няма преки наследници

Правно основание: чл.32 от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Удостоверение за наследници, смъртен акт, удостоверения за данъчни оценки на всички имоти на починалия, удостоверение за застрахователна стойност на МПС-то на починалия
  2. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦУИ
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲