Общинска администрация Ямбол Република България

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък


Е-УСЛУГА

Правно основание: НОАМТЦУ по чл. 61н от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Документ за самоличност
  2. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Срок на изпълнение: до 14 дни

Полезни връзки


Банери ➲