Общинска администрация Ямбол Република България

Избори за членове на европейски парламент и за народно събрание

Уважаеми граждани,

На 02.07. и 03.07. от 9:30-12:30 ч., на членовете на СИК, които са включени в приложения списък, ще бъде изплащана допълнителната сума по решение на ЦИК. Плащането по банкови сметки е извършено на 28.06. Списък


Уважаеми граждани,

На 24.6.2024г от 14ч. до 16ч. и на 25.6.2024г. от 10ч. до 13ч., Община Ямбол започва изплащането на възнагражденията в брой на членовете на СИК.

Вашата сума можете да получите в сградата на Община Ямбол, в Центърът за административно обслужване


#ИзползвайГласаСи (#UseYourVote)

Избори за Европейски парламент през 2024 г.: какво трябва да знаете (europa.eu)

Европейски избори 2024 - Материали за изтегляне


РАЗЯСНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ЦИК- https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign


Заповед РД/02-00683 от 05.06.2024.г. за образуване на 106-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в СБАЛ по Кардиология за изборите на 09.06.2024г. [ Дата на публикуване: 05 юни 2024 г., 15:12:51 ]


Заповед РД/02-00677 от 03.06.2024г. за образуване на 105-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св.Йоан Рилски" за изборите на 09.06.2024г. [ Дата на публикуване: 03 юни 2024 г., 16:48:41 ]


Заповед РД/02-00669 от 31.05.2024г. за образуване на 104-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св.Пантелеймон" за изборите на 09.06.2024г. [ Дата на публикуване: 31 май 2024 г., 16:05:29 ]


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. [ Дата на публикуване: 29 май 2024 г., 10:08:30 ]


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. [ Дата на публикуване: 29 май 2024 г., 10:08:15 ]


ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА РАБОТА СЪС СУМГ


Транспортен план на Ciela за доставяне на специализираните устройства за машинно гласуване (СУМГ) на територията на Община Ямбол във връзка с избори на 09.06.2024г. [ Дата на публикуване: 29 май 2024 г., 09:24:56 ]


График зa предаване от общинска администрация Ямбол на СИК и ПСИК на изборните книжа за провеждане на избори на 09 юни 2024 г. [ Дата на публикуване: 29 май 2024 г., 09:21:12 ]


Заповед № РД/02-00632 от 28.05.2024 г. за образуване на 103-та подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, във връзка с провеждането на предстоящите избори насрочени за 09.06.2024г. [ Дата на публикуване: 28 май 2024 г., 16:07:52 ]


Съобщение [ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 17:22:56 ]


График за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, които ще работят на територията на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 14:03:25 ]


Съобщение, за създадената организация в звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР,  за осигуряване на възможност на лица, които не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен/паспорт) да участват в изборите, както и образци на удостоверенията, които ще се издават от звената "Български документи за самоличност"

Съобщение [ Дата на публикуване: 22 май 2024 г., 10:36:02 ]

Образец 1Образец 2Образец 3Образец 4


Обявление с № О-0236 от 21.05.2024г. относно предприетите мерки от Община Ямбол за гласуване на лица с увредено зрение и затруднено придвижване [ Дата на публикуване: 21 май 2024 г., 10:39:08 ]


Заповед № РД/02-00576 от 15.05.2024 г. за образуване на 102-ра подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, във връзка с провеждането на предстоящите избори насрочени за 09.06.2024г. [ Дата на публикуване: 16 май 2024 г., 12:08:29 ]


Заповед № РД/02 - 00555 от 09.05.2024 г. относно забрана за употреба на алкохол и спиртни напитки с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден [ Дата на публикуване: 09 май 2024 г., 13:45:42 ]


Предварителен избирателен списък - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024г. [ Дата на публикуване: 08 май 2024 г., 15:29:46 ]


Справки в избирателните списъци

на сайта на ГД "ГРАО" може да се направи справка в избирателните списъци за Избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание на 09.06.2024г.

Чрез този сайт гражданите могат:

  • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
  • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Съгласно чл.36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтича на 25.05.2024 г.

ГД "ГРАО" се надява да спести времето и неудобството на българските граждани да се информират от разлепените на обществени места избирателни списъци - Възможности за Справка.


Декларация банкова сметка [ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 15:31:08 ]

Декларация за дохода [ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 15:31:31 ]


Заповед РД/02-00531 от 29.04.2024г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол, във връзка с провеждане на избори за ЕП и НС на 09.04.2024г. [ Дата на публикуване: 29 април 2024 г., 15:30:30 ]


Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижни избирателни комисии на територията на Община Ямбол, за провеждане на избори на 09.06.2024г. [ Дата на публикуване: 26 април 2024 г., 11:04:25 ]

Приложение 1 към покана за провеждане на консултации        Приложение 2 към покана за провеждане на консултации


Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. [ Дата на публикуване: 25 април 2024 г., 14:06:34 ]

Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. [ Дата на публикуване: 25 април 2024 г., 14:06:48 ]


Заповед № РД/02-00442 от 15.04.2024 г. за образуване на избирателни секции в Община Ямбол във връзка с провеждането на избори за членове на европейски парламент и избори за 50-то Народно събрание на Република България, на 09.06.2024 г. [ Дата на публикуване: 16 април 2024 г., 13:37:33 ]


Заповед № РД/02-00443 от 15.04.2024 г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по секции във връзка с избори за членове на европейски парламент и избори за 50-то Народно събрание на Република България, на 09.06.2024 г. [ Дата на публикуване: 16 април 2024 г., 13:37:20 ]


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УКАЗИ НА ПРЕЗИДЕНТА

ХРОНОГРАМА


До 29 АПРИЛ 2024 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко през последните 3 месеца – 09.03.2024 г. в Република България или в друга държава - членка на EС, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода)  и желае да бъде вписан в избирателен списък част II за гласуване за Европейски парламент,  подава Заявление-Декларация Приложение № 21-ЕП в общинската администрация по адреса на пребиваване.

Приложение № 21-ЕП за Община Ямбол се подава, както следва:

В Центъра за административно обслужване на Община Ямбол - ул."Г. С. Раковски" № 7.

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

 • в Центъра за административно обслужване на ул."Г. С. Раковски" № 7., на гише № 11 – отдел  „Регистрация и гражданско състояние“
   • всеки работен ден от 08.30  до 17.00 часа;
   • почивните дни 27 и 28 април 2024 г.  от 08.00 до 16.00 часа на служебния вход на Община Ямбол.

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

Файлове:

 Приложение № 21-ЕП-Заявление-декларация за вписване в изб списък част ІІ-чл 359 ал 1.docx

Полезни връзки


Банери ➲