Общинска администрация Ямбол Република България

Младежки дом „Георги Братанов„ е открит през 1972 г. и е един от първите младежки домове в страната. Домът е развлекателен и културен център за младите хора от града  и региона. В него са създадени условия и се провеждат инициативи и дейности за реализирането на общинската политика за младежта.

Направления, в които работи Младежкия дом и има постигнати високи резултати:

художественотворческа дейност;

школи, клубове, любителски състави;

гражданско образование за подпомагане на ученическото самоуправление, взаимодействие с НПО и структури на местната власт;

превенция и борба със зависимостите;

организиране на спортни и туристически прояви.

Младежки дом „Георги Братанов" и клуб по спортни танци „Тандем" са организатори на ежегоден популярен Международен турнир по спортни танци. От 2009 г.  Младежкият дом е организатор и домакин на Национален графити фест, а от 1997 г. провежда ежегодно „Коледарски и сурвакарски празници за обработен танцов фолклор”.

През 2013 г. Младежки дом „Георги Братанов" се включи активно в изграждането на „Регионална мрежа за инициативи и ефективно учение през целия живот" в рамките на проект NELLII, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Адрес: 8600 гр. Ямбол, Градски парк,  п. к. 122

Телефони: (046)  66 16 85; (046) 66 16 86

E-mail: 

Работно време (от понеделник до петък):

09:00 ч. – 21:00 ч. (без прекъсване)

Полезни връзки


Банери ➲