Общинска администрация Ямбол Република България

В Безистена ще бъде представена книга за ямболски преселници

| Автор: Пресцентър

01.jpg

В 17:30 часа на 11 ноември, петък, в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ д-р Галя Грозданова-Радева ще представи новата си книга „Старите българи: преселниците в Нова Камена“.

Творбата представя резултатите от теренното изследване на българските преселници от с. Камена, Тулчанска област, Румъния, след завръщането им в границите на България. Една част от преселническите родове са от Ямболския регион.

Преселниците от Северна Добруджа не са били обект на научен интерес и изследване от страна на българските изследователи на музикален фолклор до този момент.

Книгата е разделена на три части. Първата представя историческия контекст, съдбата и живота на севернодобруджанските българи преди преселването им в България. Втората част представлява съхранените традиции на преселниците – обичаи, обреди, празници и музиката, свързана с тях – песни и инструментални мелодии. Третата разглежда художествената самодейност като форма на нов живот. Направен е обзор на художествените състави, колективи, групи и кръжоци, и учебно-възпитателната работа, провеждана с тях.

Читателите на „Старите българи: преселниците в Нова Камена“ ще намерят в книгата богат песенен и снимков материал.

Галя Грозданова-Радева е доктор по „Музикознание, музикално и танцово изкуство“, преподавател в Национално музикално училище „Любомир Пипков“ – София. Автор е на книгата „Фолклорно пеене: модели на усвояване“ (2018 г.) и на сборника „Фолклорни диагонали. Песни за соло глас със съпровод на пиано“ (2017 г.).

 

 

Полезни връзки


Банери ➲