Общинска администрация Ямбол Република България

Ямбол вече има цялостна система за видеонаблюдение

| Автор: Пресцентър

01.jpeg

Община Ямбол започна изграждането на единна система за видеонаблюдение нa територията на градa. Общинският център за видеонаблюдение, който се намира в сградата на Община Ямбол, ще обединява над 300 камери, включително и тези, които вече са монтирани. 

До 2019 година в Ямбол са били поставени 67 камери за видеонаблюдение, а в следващите две години са били монтирани още 170, така общият брой на работещите към днешна дата камери е 237.

Фокусните точки са разположени на обществени места, на които се събират много граждани, възлови кръстовища, улици, детски и спортни площадки, училища, важни културно-исторически обекти. В дворовете на детски градини и училища също поетапно се изграждат системи за видеонаблюдение, които ще се добавят към централизираната система.

Всички камери в града ще бъдат свързани помежду си с общ софтуер и ще предават информацията в реално време към обособено помещение за мониторинг, където получените сигнали ще се координират и при необходимост ще се изпращат на компетентните органи. Възможно е да бъде извършван преглед на събитията.

Надграждането на системата за видеонаблюдение ще е изключително полезно за работата на МВР по отношение на оперативно-издирвателните дейности и разкриването на престъпления. Благодарение на съществуващите камери, вече са разрити много противообществени прояви. От друга страна този тип система помага и за превенция срещу вандализъм на общинско имущество и инфраструктура, която трябва да се пази от всички, за установяване на неправилно паркирали автомобили, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и др.

Камерите ще бъдат използвани, без да нарушават правата на гражданите.

Община Ямбол ще продължава да работи за разширяване на обхвата на системата, което може да се осъществи чрез добавянето на още камери, за да бъдат осигурени по-голяма сигурност и спокойствие на гражданите.

Полезни връзки


Банери ➲