Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти“

„Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти“

затворена 9097659/2020-03-25 Публикувал: Даниела Желева
Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти ================================================================================================================= На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки на 30.03.2020 г. е публикувано Разяснение с изх. № 2801-06679 от 30.03.2020 г.

Файлове към обществената поръчка

 

Oбява ДДД.pdf

PDF файл; 439 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 

Изисквания ДДД

PDF файл; 373 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 

Образци

PDF файл; 293 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 30.03.2020 г.
 

Cъобщение.pdf

PDF файл; 103 KB
Дата на публикуване: 03.04.2020 г.

Връзки към сайта на АОП