Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти“

„Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти“

възложена 9097659/2020-03-25 Публикувал: Даниела Желева
Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол, прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки, извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти ================================================================================================================= На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки на 30.03.2020 г. е публикувано Разяснение с изх. № 2801-06679 от 30.03.2020 г. На основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП на 05.06.2020 г. са публикувани протоколи от работата на назначената комисия.

Файлове към обществената поръчка

 

Oбява ДДД.pdf

PDF файл; 439 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 

Изисквания ДДД

PDF файл; 373 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 

Образци

PDF файл; 293 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 30.03.2020 г.
 

Cъобщение.pdf

PDF файл; 103 KB
Дата на публикуване: 03.04.2020 г.
 

protokol 1.pdf

PDF файл; 364 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 

protokol 2.pdf

PDF файл; 93.6 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 

protokol 3.pdf

PDF файл; 86.1 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 

protokol 4.pdf

PDF файл; 107 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 

protokol 5.pdf

PDF файл; 69.1 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 

protokol 6.pdf

PDF файл; 114 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 

protokol 7.pdf

PDF файл; 69.1 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 

protokol 8.pdf

PDF файл; 79.8 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 

protokol 9.pdf

PDF файл; 147 KB
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.

Връзки към сайта на АОП