Общинска администрация Ямбол Република България

Оценка качеството на административното обслужване в Община Ямбол

Анкета за оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и на институции

С настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за качеството на предлаганите услуги. Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от административното обслужване в Община Ямбол.

Молим Ви да отговорите максимално честно на въпросите

1. Вие посещавате общинска администрация в качеството си на:

2. Кои места за обслужване сте посещавали?

3. При посочен отговор на горепосочения въпрос

* До 1000 символа

4. Във връзка с какъв вид услуги/дейности най-често посещавате Община Ямбол?

* До 100 символа

5. За колко време Ви обслужиха?

6. Удовлетворени ли сте от отношението, което демонстрират служителите на Община Ямбол при установяване на служебен контакт?

7. Смятате ли, че служителите са професионално добре подготвени?

8. Налага ли се да получите съдействие от служител на специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?

9. Колко пъти посетихте Община Ямбол, за да получите услугата?

10. Според Вас общинската администрация реагира ли своевременно и адекватно на подадените от гражданите жалби и сигнали?

11. Кои аспекти от обслужването смятате, че най-много се нуждаят от подобрение?

12. Моля, дайте Вашата оценка от 1 до 6 за работата на общинската администрация и административното обслужване (1 е най-ниско, 6 е най-високо)

Полезни връзки


Банери ➲