Общинска администрация Ямбол Република България

За хора с увреждания

За хора с увреждания


Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране


НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ по ред Организация Адрес Председател Телефон за контакт
1 Български Червен Кръст /БЧК/ гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев" № 1 Митко Филипов - Директор 046/664423; 046/664424
2 Спортен клуб за инвалиди "Ямбол-99" гр. Ямбол, ул. "Александър Стамболийски" № 29 Надка Александрова 046/634609
3 Фондация "Болни от астма" гр. Ямбол, ул. "Стефан Стамболов", бл.3, вх.В, ап.7 Кина Атанасова 0889709916
СЪЮЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ по ред Организация Адрес Председател Телефон за контакт
1 Областен обединен център за инвалиди и пенсионери гр. Ямбол, ул. "Търговска" №2, ет.1, ст.1 Цветан Стефанов
2 Общинска организация на инвалидите гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 120, КСУДВ Кръстина Атанасова 0896686828
3 Районна организация на глухите гр. Ямбол, ул. "Г.С. Раковски" № 38 Стоян Костадинов Патрашков 0885921286
4 Териториална организация на слепите гр. Ямбол, ул. "Димитър Благоев" №20 Лечко Димов 0879535316; 0882076312

Административни услуги

Плащане на местни данъци и такси

Синя зона

Контакти

Полезни връзки


Банери ➲