Общинска администрация Ямбол Република България

Местно самоуправление

Избори

Преброяване

---

Дарители и дарителска сметка

СПИСЪК С ДАРИТЕЛИ
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАРЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С БОРБАТА СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС:

BG13SOMB9130 8424 4203 44

Код за вид плащане: 44 51 00

С пояснение: Дарение - коронавирус

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка“ АД – Клон Ямбол

Полезни връзки


Банери ➲