Общинска администрация Ямбол Република България

За граждани

Услуги

Административни услуги

Център за административно обслужване на гражданите

Плащане на местни данъци и такси

Е-Услуги

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (Държавна агенция "Електронно управление")

Гражданско състояние

Местни данъци и такси

Услуги - Градска мобилност


Синя зона

  • Обхват на синя зона град Ямбол
  • Карта Синя зона гр.Ямбол 
  • Карта на паркоместата за автомобили на хора с трайни увреждания

ОП Паркове и зони за отдих

Звено „Спортни бази” - Цени


Предстоящи събития

Културен календар на Община Ямбол

Информационен портал


Контакти

Обща администрация

Специализирана администрация

Контакти

 

Полезни връзки


Банери ➲