Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Договори

Договор за пребоядисване и освежаване на помещението на Областен информационен център - гр. Ямбол

Действащ | ДГ/03-0032 от 26.11.2014

Пребоядисване и освежаване на помещението на Областен информационен център - гр. Ямбол

Договор за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, описани в Приложение 1

Действащ | ДГ/04-00073 от 04.11.2014 г.

В чл. 15 от договора е записано, че неразделна част от него са Приложение 1 "Списък на сгради, подлежащи на обследване и сертифициране и цени", Приложение 2 "Данни за сградите, подлежащи на обследв

Договор за абонаментно обслужване на системите с повишена опасност.

Действащ | ДГ/04-00076 - 12.11.2014 г.

Договор за абонаментно обслужване на системите с повишена опасност на обект зала Диана /котелно с два котела/ и обект Стадион /котелно с един котел/.

Договор за абонаментно обслужване на системите с повишена опасност на обект община Ямбол - котелно.

Действащ | ДГ/04-00077-12.11.2014 г.

Договор за абонаментно обслужване на системите с повишена опасност на обект - Община Ямбол - котелно с един котел тип "УНИ 52", водогреен.

Показване от 36 до 39 , от общо 39 записа

Полезни връзки


Банери ➲