Общинска администрация Ямбол Република България

Сесия 62/20.09.2023г.: Протокол 62 Решение 62

Сесия 61/31.08.2023г.: Протокол 61  Решение 61

Сесия 60/27.07.2023г.: Протокол 60 Решение 60

Сесия 59/06.07.2023г.: Протокол 59 Решение 59

Сесия 58/29.06.2023г.: Протокол 58 Решение 58

Сесия 57/25.05.2023г.: Протокол 57 Решение 57

Сесия 56/11.05.2023г.: Протокол 56 Решение 56

Сесия 55/27.04.2023г.: Протокол 55 Решение 55

Сесия 54/30.03.2023г.: Протокол 54 Решение 54

Сесия 53/10.03.2023г.: Протокол 53 Решение 53

Сесия 52/23.02.2023г.: Протокол 52 Решение 52

Сесия 51/26.01.2023г.: Протокол 51 Решение 51

Сесия 50/29.12.2022г.: Протокол 50 Решение 50

Сесия 49/15.12.2022г.: Протокол 49 Решение 49

Сесия 48/24.11.2022г.: Протокол 48 Решение 48

Сесия 47/16.11.2022г.: Протокол 47 Решение 47

Сесия 46/27.10.2022г.: Протокол 46 Решение 46

Сесия 45/29.09.2022г.:Протокол 45 Решение 45

Сесия 44/25.08.2022г.: Протокол 44 Решение 44

Сесия 43/28.07.2022г.: Протокол 43 Решение 43

Сесия 42/30.06.2022г.: Протокол 42 Решение 42

Сесия 41/26.05.2022г.: Протокол 41 Решение 41

Сесия 40/17.05.2022г.: Протокол 40 Решение 40

Сесия 39/28.04.2022г.: Протокол 39 Решение 39

Сесия 38/08.04.2022г.: Протокол 38 Решение 38

Сесия 37/24.03.2022г.: Протокол 37 Решение 37

Сесия 36/10.03.2022г.: Протокол 36 Решение 36

Сесия 35/24.02.2022г.: Протокол 35 Решение 35

Сесия 34/15.02.2022г.: Протокол 34

Сесия 33/28.01.2022г.: Протокол 33 Решение 33

Сесия 32/23.12.2021г.: Протокол 32 Решение 32

Сесия 31/25.11.2021г.: Протокол 31 Решение 31

Сесия 30/04.11.2021г.: Протокол 30 Решение 30

Сесия 29/30.09.2021г.: Протокол 29 Решение 29

Сесия 28/26.08.2021г.: Протокол 28 Решение 28

Сесия 27/29.07.2021г.: Протокол 27 Решение 27

Сесия 26/05.07.2021г.: Протокол 26; Решение 26

Сесия 25/24.06.2021г.: Протокол 25; Решение 25;

Сесия 24/31.05.2021г.: Протокол 24; Решение 24;

Сесия 23/22.04.2021г.: Протокол 23; Решение 23;

Сесия 22/31.03.2021г.: Протокол 22; Решение 22;

Сесия 21/18.03.2021г.: Протокол 21; Решение 21;

Сесия 20/25.02.2021г.: Протокол 20; Решение 20;

Сесия 19/17.02.2021г.: Протокол 19; Решение 19;

Сесия 18/28.01.2021г.: Протокол 18; Решение 18;

Сесия 17/18.01.2021г.: Протокол 17; Решение 17;

Сесия 16/30.12.2020г.: Протокол 16; Решение 16;

Сесия 15/30.11.2020г.: Протокол 15; Решение 15;

Сесия 14/26.11.2020г.: Протокол 14; Решение 14;

Сесия 13/29.10.2020г.: Протокол 13; Решение 13;

Сесия 12/24.09.2020г.: Протокол 12; Решение 12;

Сесия 11/13.08.2020г.: Протокол 11; Решение 11;

Сесия 10/23.07.2020г.: Протокол 10; Решение 10;

Сесия 9/25.06.2020г.: Протокол 9; Решение 9;

Сесия 8/28.05.2020г.: Протокол 8; Решение 8;

Сесия 7/15.04.2020г.: Протокол 7; Решение 7;

Сесия 6/27.02.2020г.: Протокол 6; Решение 6;

Сесия 5/30.01.2020г.: Протокол 5; Решение 5;

Сесия 4/30.12.2019г.: Протокол 4; Решение 4;

Сесия 3/13.12.2019г.: Протокол 3; Решение 3;

Сесия 2/25.11.2019г.: Протокол 2; Решение 2;

Сесия 1/12.11.2019г.: Протокол 1; Решение 1;

Полезни връзки


Банери ➲