Общинска администрация Ямбол Република България


28.09.2020 Обявление относно изтегляне на дългосрочен заем за изпълнение на проекти от приоритет "Културна инфраструктура" [ Размер на файла: 161.73kB ]

Приложение 1: Обекти [ Размер на файла: 278.25kB ]

Приложение 2: Примерен вариант за погасяване [ Размер на файла: 441.68kB ]

Приложение 3: Информация за погасителни вноски [ Размер на файла: 45.98kB ]

Приложение 4: Справка за годишен размер на плащанията [ Размер на файла: 41.89kB ]

Приложение 5: Справка по чл.82, ал.5 от ЗДБРБ 2020 [ Размер на файла: 34.80kB ]

Полезни връзки


Банери ➲