Общинска администрация Ямбол Република България

05.03.2024г. Възражение относно получена информация за Акт 10 и Акт 11 за обект "Изграждане на улично осветление"

21.02.2024г. Питане относно дати на подписване на договори за прехвърляне на военни имоти на "Червен баир" към Община Ямбол

21.02.2024г. Питане относно предоставяне на копия от актове за собственост на военни имоти на "Червен баир", предоставени на Община Ямбол

21.02.2024г. Питане относно основания за подписване на Акт 10 и Акт 11 за обект "Изграждане на улично осветление"

21.02.2024г. Питане относно предоставяне на копия от Акт 10 и Акт 11 за обект "Изграждане на улично осветление"

19.02.2024г. Питане относно предоставяне на копия от договори за прехвърляне на военни имоти на "Червен баир"

06.02.2024г. Питане относно изпълнение на договор по проект за изграждане на улично осветление

22.01.2024г. Питане относно  обстоятелства по сключване на допълнителни споразумения по проект за изграждане на улично осветление

22.01.2024г. Питане относно допълнителни споразумения по проект за изграждане на улично осветление

17.01.2024г. Питане относно  дати на издаване на Акт 15 и Акт 16 и удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти от културната инфраструктура

17.01.2024г. Питане относно  Акт 15 и Акт 16 и удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти от културната инфраструктура

24.11.2023г. Питане относно договор и документи за проект за изграждане на улично осветление на територията на община Ямбол

24.11.2023г. Питане относно дати и срокове по проект за изграждане на улично осветление на територията на община Ямбол

Полезни връзки


Банери ➲